Header Ads

കൂടെയുണ്ട് പദ്ധതി ഉത്‌ഘാടനം


 " കൂടെയുണ്ട്'' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  ജെസിഐ താമരശ്ശേരി ടൗൺ നിർദ്ധന രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണ- മരുന്ന് കിറ്റുകൾ പുതുപ്പാടി പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾറസാക്  മാസ്റ്റർക്ക് കൈമാറുന്നു.


No comments

Powered by Blogger.